application iconAplikacja GLOBALtransfer

pobierz z Google Play

SHA i OUR

Zagraniczny przelew walutowy w GLOBALtransfer może być wykonany w różnych opcjach kosztowych i czasowych. W tabeli poniżej zostały zestawione koszty przelewów zagranicznych GLOBALtransfer w zależności od przesyłanej waluty oraz opcji kosztowej i czasowej przelewu. Koszt przelewów w GLOBALtransfer nie są uzależnione od wolumenu przelewu, tj. niezależnie od przelewanej kwoty, koszt przelewu zawsze jest taki sam. Szczegóły dotyczące czasów przelewów są tutaj.

waluta opcja przelewu
koszt SHA OUR
czas zwykły ekspres zwykły ekspres
3 pln 20 pln 63 pln 80 pln
5 pln 85 pln 65 pln 145 pln
5 pln 85 pln 65 pln 145 pln
5 pln nd. 65 pln nd.

SHA i OUR

Opcja SHA (ang. share) – w tej opcji przelewu zagranicznego koszt przelewu jest dzielony pomiędzy strony: nadawcę i beneficjenta przelewu. Użytkownik GLOBALtransfer jako nadawca przelewu ponosi koszt wskazany w tabeli powyżej. Beneficjent przelewu (głównie dla waluty USD) może otrzymać przelew pomniejszony o opłaty banków pośredniczących w przelewie. Mogą wystąpić także opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Opcja OUR – w tej opcji wszystkie koszty w zryczałtowanej opłacie ponosi nadawca przelewu. Beneficjent przelewu otrzyma przelew w przesyłanym wolumenie – nie występują koszty banków pośredniczących. Mogą jedynie wystąpić opłaty za przyjęcie waluty po stronie beneficjenta, zależnie od rodzaju jego rachunku bankowego.

Przelewy USD, GBP i CHF

Przelewy USD, GBP i CHF są wykonywane w oparciu o standard SWIFT. Przelewy USD, GBP i CHF w opcji SHA kierowane do krajów EOP, mogą być obciążane kosztami banków pośredniczących, choć ma to miejsce niezwykle rzadko i zależy od banków, które wystąpią na drodze przelewu. Opłaty pośrednie, jeśli wystąpią nie są wysokie (kilka jednostek waluty).

Przelewy USD, GBP i CHF w opcji SHA kierowane poza kraje EOP, tj. USA, Azja, Ameryka Południowa, zazwyczaj są obciążane kosztami banków pośredniczących. Opłaty pośrednie wahają się od kilku do kilkudziesięciu USD. Do beneficjenta przelewu dotrze przelewana kwota pomniejszona o koszty banków pośredniczących.

Przelewy USD, GBP i CHF w opcji OUR są wolne od opłat banków pośredniczących w przelewie. Do beneficjenta przelewu dotrze kwota wysłana przez nadawcę przelewu. Odbiorca przelewu może być jedynie obciążony przez swój bank za przyjęcie waluty – zależne od rodzaju rachunku.

Przelewy EUR

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane do krajów Europejskiego Obszaru Płatniczego (EOP) są wykonywane w standardzie SEPA (ang. Standard European Payment Area), co oznacza, że banki pośredniczące w przelewie zagranicznym nie pobiorą opłat pośrednich z przelewanej kwoty, a do beneficjenta przelewu dotrze pełna kwota przelewu. Beneficjent może być jedynie obciążony za przyjęcie przelewu walutowego na rachunek bankowy – ten koszt jest zależny od parametrów kosztowych rachunku bankowego beneficjenta przelewu.

Przelewy EUR w opcji SHA kierowane poza EOP mogą być obciążone kosztami banków pośredniczących w przelewie. Ten koszt może wynieść od kilku do kilkudziesięciu EUR. Bank beneficjenta może obciążyć beneficjenta przelewu za przyjęcie przelewu walutowego na rachunek bankowy.

Uwagi GLOBALtransfer

Generalnie, przelewy EUR do krajów EOP zalecamy wykonywać w opcji SHA. Przelewy USD, GBP i CHF do krajów EOP także rekomendujemy wykonywać w opcji SHA. Koszty pośredniczące w strefie EOP występują niezwykle rzadko, a jeśli wystąpią to są przeważnie znacznie niższe niż różnica kosztowa pomiędzy opcją OUR i SHA.

Przelewy walut poza strefę EOP, czyli do USA, krajów azjatyckich i Ameryki Południowej w każdej z walut (EUR, USD, GBP lub CHF) sugerujemy wykonywać w opcji kosztowej OUR. Przelewy walutowe poza strefę EOP przeważnie są obciążone kosztami banków pośredniczących w przelewach, a te koszty mogą wynosić od kilku do kilkudziesięciu USD.

Opcję OUR szczególnie rekomendujemy, wówczas gdy płatność wynika z faktury na rzecz kontrahenta, a Użytkownik GLOBALtransfer chce mieć pewność, że beneficjent przelewu otrzyma pełną kwotę.