application iconAplikacja GLOBALtransfer

pobierz z Google Play

ZGODNOŚC Z PRZEPISAMI POLSKIEGO PRAWA

 • Nasz zespół posiada zezwolenia i certyfikaty upoważniające do pracy w instytucjach finansowych.
 • W celu ochrony danych naszych Klientów prowadzimy Zbiór Danych Osobowych (nr zgłoszenia R006040/11) w Generalnym Inspektoracie Danych Osobowych.
 • Przeciwdziałamy praktykom prania brudnych pieniędzy. Zgodnie z wymogami Ustawy Prawo dewizowe oraz Ustawy o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu, wdrożyliśmy odpowiednie procedury przeciwdziałające tym zjawiskom.
 • Aby zapewnić najwyższy standard świadczonych usług stosujemy Kanon Dobrych Praktyk Rynku Finansowego opracowany i zalecany przez Komisję Nadzoru Finansowego.
 • Podlegamy stałym kontrolom ze strony wyżej wymienionych instytucji państwowych, co obliguje nas do bieżącej aktualizacji procedur wobec obowiązującego prawa.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

W celu sprawnego i zgodnego z prawem funkcjonowania Serwisu GLOBALtransfer.pl została wprowadzona polityka bezpieczeństwa danych osobowych, która jest zgodna z Ustawą o ochronie danych osobowych. Wszystkie dane osobowe zbierane przez GLOBALtransfer.pl gromadzone i przechowywane są zgodnie z instrukcjami
Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych w zbiorze danych osobowych (nr zgłoszenia R006040/11) w GIODO. Dzięki temu nasi Klienci mają pełną gwarancję bezpieczeństwa przechowywania i przetwarzania wszelkich informacji, które przekazali w Serwisie GLOBALtransfer.pl.

BEZPIECZEŃSTWO SERWISU

Zwiększenie bezpieczeństwa fizycznego poprzez eliminację obrotu gotówkowego.

Korzystając z usług GLOBALtransfer.pl eliminuje się obrót gotówkowy. Cały proces, poczynając od przelewu środków na konto Serwisu, przez wymianę waluty, kończąc na przelewie wymienionych środków na konto Klienta, odbywa się w obrębie kont bankowych. Dzięki temu nasi Klienci oszczędzają czas, nie są narażeni na niebezpieczeństwa fizyczne związane z możliwością kradzieży mienia bądź oszustwa wynikającego z przekazania fałszywych banknotów.

NIEZAWODNOŚĆ SERWISU

Serwis GLOBALtransfer.pl charakteryzuje się stabilnością, wysoką niezawodnością oraz ciągłością funkcjonowania. Korzystamy z profesjonalnych usług hostingowych i dedykowanych serwerów, które są umieszczone w nowoczesnym data center jednego z największych dostawców tego typu usług w Unii Europejskiej. Pozwala to na bezawaryjne i pewne świadczenie naszych usług.

BEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI INTERNETOWYCH

W celu zapewnienia bezpieczeństwa pieniędzy naszych Klientów, w Serwisie GLOBALtransfer.pl wdrożono rozwiązania, dzięki którym transakcje realizowane przez Internet są bezpieczne.
 • Przesyłanie danych pomiędzy Serwisem GLOBALtransfer.pl a komputerem Użytkownika jest realizowane z wykorzystaniem bezpiecznego protokołu komunikacyjnego Secure Socket Layer (SSL). Połączenie w ramach Panelu Transakcyjnego jest szyfrowane przy użyciu symetrycznych kluczy o długości 256 bitów gwarantujących poufność przesyłanych danych.
 • GLOBALtransfer.pl wykorzystuje certyfikat wystawiony przez zaufane centrum certyfikacji RapidSSL.
 • GLOBALtransfer.pl posiada certyfikat SSL gwarantujący najwyższy poziom ochrony i bezpieczeństwa. Certyfikat SSL jest wystawiony dla witryny panel.GLOBALtransfer.pl, tj. części transakcyjnej Serwisu. Aby sprawdzić autentyczność certyfikatu, po przejściu do strony logowania, rejestracji lub na stronach Panelu Transakcyjnego, należy sprawdzić autentyczność certyfikatu klikając kłódkę w pasku adresu i odczytać czy certyfikat jest aktualny i został wystawiony dla firmy INGENSUM Sp. z o.o.
 • Hasła dostępowe do Serwisu GLOBALtransfer.pl są przechowywane w zaszyfrowanej postaci, co oznacza, że nikt, nawet administrator systemu, nie posiada dostępu do jawnej postaci haseł.
 • Jednym z elementów procesu uwierzytelnienia oraz modyfikacji danych Użytkownika jest zastosowanie hasła maskowanego dla numeru telefonu komórkowego, co dodatkowo podnosi bezpieczeństwo korzystania z Serwisu GLOBALtransfer.pl.
 • Wprowadzony mechanizm oceny siły hasła ułatwia zastosowanie odpowiednio bezpiecznego ciągu znaków.
 • Każdy Użytkownik musi potwierdzić zmianę hasła i danych kontaktowych bądź dodanie lub usunięcie numeru rachunku bankowego w Panelu Transakcyjnym poprzez wpisanie unikalnego kodu jednorazowego przesłanego przez GLOBALtransfer.pl na podany w formularzu rejestracyjnym adres email Klienta. GLOBALtransfer.pl nie wysyła na adres email prośby o podanie jakichkolwiek danych poufnych, szczególnie hasła dostępu do konta.
 • Dla zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowników, pięciokrotna nieudana próba logowania powoduje zablokowanie dostępu do Panelu Transakcyjnego. W celu odblokowania konta należy zresetować hasło. Sugerujemy okresową zmianę hasła dostępowego do Serwisu GLOBALtransfer.pl.
 • Użytkownicy Panelu Transakcyjnego mają dostęp do historii zdarzeń, w tym także historii logowań do Serwisu ze wskazaniem m.in. adresu IP, z którego odbywało się logowanie.
 • W Panelu Transakcyjnym Serwisu GLOBALtransfer.pl zastosowano zegar aktywności sesji umieszczony w prawym górnym rogu, pozwalający kontrolować czas pozostały do końca aktywności sesji i automatycznego wylogowania Użytkownika z Serwisu GLOBALtransfer.pl.

ODPOWIEDZIALNA POLITYKA KADROWA

Celem naszej polityki kadrowej jest tworzenie stabilnego i kompetentnego zespołu pracowników, którzy działają zgodnie z najlepszymi standardami obsługi Klienta.
Kładziemy szczególny nacisk na staranny i profesjonalny dobór pracowników. Nasz zespół wyróżnia bogate doświadczenie oraz kompetencje potwierdzone licznymi certyfikatami i szkoleniami.