application iconAplikacja GLOBALtransfer

pobierz z Google Play

Przelewy PLN do GLOBAL

GLOBALtransfer przyjmuje przelewy PLN ze wszystkich banków w Polsce. W poniższych bankach w Polsce GLOBALtransfer posiada rachunki PLN.

PKO BP

ING

BZWBK

Raiffeisen
Polbank

Inteligo

mBank

Millennium

BGŻ BNP

Alior

Alior
T-Mobile

   

Zależnie od parametrów Twojego rachunku bankowego, koszt przelewu z tych banków najczęściej będzie darmowy. Z pozostałych banków w Polsce koszt przelewu będzie darmowy lub wyniesie 1 pln (zależnie od parametrów Twojego rachunku).

Przelewy walutowe do GLOBAL

GLOBALtransfer przyjmuje przelewy walutowe ze wszystkich banków w Polsce oraz z BANKÓW ZAGRANICZNYCH całego świata.

Przelewy walutowe do GLOBALtransfer muszą być wykonane w opcji podziału kosztów SHA lub w opcji OUR. Użytkownik GLOBALtransfer nie jest obciążany kosztem przyjęcia waluty przez GLOBALtransfer o ile przelew walutowy zostanie wykonany na rachunek bankowy wskazany w Panelu Transakcyjnym.

Przelewy walutowe z banków w Polsce na rachunki GLOBALtransfer przeważnie są realizowane bezkosztowo, o ile w danym banku GLOBALtransfer posiada rachunek w określonej walucie. Lista rachunków walutowych GLOBALtransfer jest przedstawiona tutaj.

Koszt przelewu walut z BANKÓW ZAGRANICZNYCH do GLOBALtransfer po stronie Użytkownika zależy od przelewanej waluty oraz parametrów rachunku walutowego Użytkownika. O szczegóły kosztów musisz zapytać w swoim banku.